Tanulási támogatás


A szimbólumokkal támogatott tevékenységek és munkalapok segítik a sajátos nevelési igényű tanulókat a tanterv elérésében, valamint a nyelv- és műveltségtudás könnyebb elsajátításában.

A szimbólumokkal ellátott oktatási anyagok javítják a kognitív hozzáférhetőséget, és további vizuális stimulációt és motivációt biztosítanak a tanuláshoz. Szimbólumokkal támogatott forrásokat találhatunk különböző témákban: műveltség, nyelv, matematika, természettudományok, társadalomtudományok, zene stb tantárgyakhoz és az önálló életvitelhez.

Fontos tájékoztatás!

AZ AUTIZMUS MAGYARÁZÓ ELVEI - A RÉSZLETFÓKUSZÁLT ÉSZLELÉS Az autizmus magyarázó elvei között két úgynevezett magdeficitet említ a szakirodalom: a naiv tudatelmélet sérülését és a végrehajtó működések zavarát.Ezek mellett egy jellegzetes kognitív működési mód jelenik meg autizmusban, a részletfókuszált észlelés. Ez a jellegzetesség nem csak a viszonylagos gyengeségeket, hanem az autizmusra jellemző bizonyos erősségeket (pl. sajátos érdeklődési kör, kiemelkedő képességszigetek stb.) is képes magyarázni.Aki hozzám hasonlóan szereti az idegen szavakat , azok füleinek zene lesz az Uta Frith-től származó fogalom: centrális koherencia. Ez egy olyan, ránk emberekre általában jellemző tendencia, hogy a beérkező részinformációkat jelentésteli egészekké szervezzük, a környezet összefüggéseinek megfelelő módon.A részletfókuszált észlelés azt jelenti, hogy ez a tendencia nem működik megfelelően, ami megnehezíti az ingerek kontextustól függő, jelentésteli egésszé szervezését, a lényeges információk kiemelését.Amikor pedagógusoknak beszélek erről, akkor úgy szoktam elmagyarázni a jelenséget, hogy képzeljék el azt, hogy valaki most benyit abba a terembe, ahol vagyunk. Látja, hogy elöl középen áll egy többé-kevésbé pedagógusra emlékeztető nő, a többiek vele szemben ülnek, és érdeklődve (vagy érdeklődést mímelve) hallgatják őt. Van persze kivetítő is, csillivilli diákkal. Ezekből a részinformációkból ő összerakja a fejében, hogy ez valószínűleg egy képzés, vagy előadás, kicsit talán sajnálja (vagy legyünk optimisták: irigyli ) a résztvevőket, elnézést kér és kimegy. Ha azonban egy autizmussal élő ember nyit be mint amilyen ÉN is vagyok többek közt akinek nehézséget jelenthet, hogy elvonatkoztasson a részletektől, és "meglássa a tágabb képet", akkor egészen másképp alakulhat a dolog. Lehet, hogy ő csak azt fogja észrevenni, hogy "De jó, ott egy laptop!", és odajön játszani. Vagy azt, hogy milyen szépen csillan a fény az ablakon, vagy milyen hívogatóan selymesnek tűnik Ági néni haja a harmadik sorban. Ilyen információk birtokában kevésbé várhatunk a többség társas szempontjainak megfelelő, "udvarias" viselkedést.Autizmussal élő tanítványunk/gyermekünk elveszhet a részletekben, a figyelme megtapadhat, nehéz lehet számára a lényeges és lényegtelen információk szétválasztása. Ez ugyanúgy nehézséget okozhat a társas-kommunikációs helyzetekben, mint a tanulásban. Ezért fontos, amikor autizmus szempontú akadálymentesítést végzünk, hogy a tanítás során egyértelművé tegyük, hogy mely ingerek fontosak egy adott helyzetben, hogy célratörő és egyértelmű legyen a kommunikációnk, és a környezet minél kevesebb lényegtelen, elterelő ingerrel legyen terhelt.A részletfókuszált észlelés ugyanakkor bizonyos előnyöket is jelenthet a részletek megfigyelésében. Autizmussal élő emberek az átlagosnál lényegesen jobb teljesítményt mutathatnak például olyan feladatokban, ahol elrejtett figurákat vagy részleteket kell megtalálni, vagy szinte közhelyes (és mint ilyen, persze egyáltalán nem teljesen általánosan jellemző) megemlíteni, hogy az autizmussal élő emberek általában jók a puzzle kirakásban. Ez a vonal megjelenik A könyvelő című filmben is,egyébként remek film, nagyon ajánlom!

Felhasznált irodalom: Egészségügyi Szakmai Kollégium (2017) Egészségügyi szakmai irányelv - Az autizmusról/autizmus spektrum zavarokrólGyőri Miklós (2012) Pervazív fejlődési zavarok: az autizmus spektrumHilde de Clercq (2007) Mama, ez itt ember vagy állat?Stefanik Krisztina (2005) Az iskoláskorra vonatkozó prognózis kérdése autizmusban - a korai képességmintázat és a naiv tudatelméleti vonatkozású viselkedések szerepe